ANSÖK OM ANVÄNDARLÖSEN FÖR RENOVERINGSBIDRAG FÖR FÖRENINGSHUS


UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE OCH FÖRENINGSHUSET

Sökandes Namn

Registernummer (enl. registerutdraget)


Till vilken grupp tillhör föreningshuset

Gatuadress

Gatuadress2

Postnummer

PostkontorHusets namn

Husets adress

Kontaktuppgifter på den som sköter ansökan

Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

E-postadresse