HAE TUNNUKSIA SEURANTALON KORJAUSAVUSTUSTEN SÄHKÖISEEN HAKUPALVELUUN


TIEDOT HAKIJASTA JA SEURANTALOSTA

Hakijayhteisön nimi

Rekisterinumero (rekisteriotteen mukainen)


Seurantalon tyyppi

Lähiosoite

Täsmennys

Postinumero

PostitoimipaikkaTalon nimi

Talon osoite

Hakemusasiaa hoitavan yhteystiedot

Etunimi

Sukunimi

Puhelinnumero virka-aikana

Sähköpostiosoite